Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Házená Kostelec na Hané

Historie

                      Historie házené v Kostelci na Hané

ÚVOD

      Pojmem házená v širším slova smyslu jsou označovány hry a sportovní hry brankového typu, ve kterých je předmětem hry míč a hlavním prostředkem hraní s míčem je jeho chytání a házení. Popsat historický vývoj sportovních házenkářských her by znamenalo vytisknout publikaci s mnoha stránkami.

      Koncem XIX. a počátkem XX. století se v celém kulturním světě začalo šířit sportovní hnutí. Mezi jednotlivými druhy sportu se objevila i házená, jako nové, dosud neznámé sportovní odvětví. V krátkém časovém rozpětí vznikla házená na

4 místech.

      Nejdříve to bylo v Dánsku (v roce 1898 - haandbold). Její pravidla byla velmi podobná dnešní mezinárodní házené

o 7 hráčích.

      Druhým místem byla Praha (v roce 1905 – cílová, později národní - česká házená), třetím místem, které si přisvojuje právo, že tam vznikla házená je Švédsko (v roce 1907 – handbool).

      Nejmladší házenou je házená, která vznikla v Německu (1917 – torball, po 1. světové válce hanball) a její pravidla byla velmi podobná české házené.

      V poválečných letech 1945–1947 bylo velmi nepopulární v Československu místo české házené začít s německým handbalem, i když se brzy ukázalo, že handbal o 7 hráčích je hra severská. První zápas v handbalu o 7 hráčích byl sehrán 30.11.1947 v Praze v němž Sparta porazila Sokol Úvaly 11:9.

 

MEZINÁRODNÍ HÁZENÁ V KOSTELCI

      V roce 1958 byl v Kostelci na Hané založen oddíl házené se zaměřením na mezinárodní házenou o 7 hráčích.

K založení oddílu došlo 31. srpna na popud několika sportovně zapálených mládežníků a studentů.

     Historie házené v našem městě má však mnohem hlubší kořeny, neboť v Kostelci na Hané se v první polovině

20. století hrávala již zmíněná česká házená.

     Bylo upraveno stávající škvárové hřiště „Pod farou“ a na samém začátku zahájilo svoji činnost nejprve družstvo mužů.  

      Místní působení našeho oddílu bylo v celé historii ovlivňováno častými změnami

a územními reorganizacemi (krajů, oblastí apod.). Proto se naše družstva v divizních, oblastních či krajských soutěžích utkávala v některém období například s družstvy na Ostravsku a jindy zase na Brněnsku.

       Padesát let trvání oddílu je dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se o jeho činnosti dala napsat mnoho stránková kronika. Během této doby se v oddíle vystřídaly stovky hráčů a hráček všech kategorií a desítky funkcionářů a trenérů několika generací.

      Ve stručnosti bychom chtěli vzpomenout na některé události, které tvoří padesátiletou historii.

 

POČÁTKY  60. LET

      Jak již bylo zmíněno poslední srpnovou neděli v roce 1958 se konala v sokolovně v Kostelci na Hané ustavující schůze oddílu házené, které se zúčastnili: Radomír Neckař, Jaromír Dolívka, Miroslav Dadák, Ivo Kašpárek, Jiří Kintr, Jaroslav Kolář, Stanislav Mayer, Miloslav Drápal, Josef Nepustil, Arnošt Ohli, František Smrž a Ladislav Ulman. Jako předseda nově založeného oddílu byl navržen a zvolen Radek Neckař.

      Soutěžně začalo hrát nejdříve družstvo mužů, brzy na to vzniklo i družstvo žen a družstva mládeže. Všechna družstva hrála krajský přebor olomouckého kraje, který v roce 1959 zanikl. Zajímavostí je, že v tomto roce byla na našem hřišti sehrána  mezikrajová utkání mužů a žen Olomouc : Nitra, odvety pak v Olomouci.

      V roce 1960 byla v ČSSR provedena územní reorganizace, kdy z dosavadních 19 krajů bylo vytvořeno jen 10 krajů

a naše družstva tak přešla soutěžně do kraje Jihomoravského se sídlem v Brně.

      Následující rok došlo k velkému výkonnostnímu vzestupu kostelecké házené a rok 1961 lze považovat za nejúspěšnější rok v tomto období. Družstva dospělých vyhrála krajské přebory a uspěla i v kvalifikaci o postup do II. ligy. Muži v prvním utkání remizovali v Olomouci s RH Olomouc 7:7 (3:7) a v odvetě pak na domácí půdě vyhráli přesvědčivě 27:16 (13:7) k nemalé radosti 400 příznivců!

      Kvalifikační utkání žen se vyznačovala velkou bojovností a naše ženy nejprve doma vybojovaly vítězství nad ženami Sokola Bedihošť 5:4 (3:2) a v odvetě pak na půdě soupeře dokázaly zvítězit 5:2 (2:2).

      V červnu téhož roku bylo na našem hřišti sehráno první přátelské utkání s tehdy osminásobným mistrem ČSSR Duklou Praha, která nastoupila v kompletní sestavě včetně 7 reprezentantů a před návštěvou 500 diváků zvítězila 36 : 16, druhé utkání bylo sehráno v květnu 1964 v Prostějově (31:14).

      Po 4 letech se v obou družstvech dospělých projevil nedostatek hráčů, které nebylo možno doplnit z rovněž nedostatečného kádru mladých a tak II. liga v Kostelci skončila.

      Během dalších let odešli někteří hráči do Prostějova a nejlepší hráčky  do Olomouce. Domácí družstva hrála soutěže v krajských a oblastních přeborech se  snahou vychovat své nástupce v družstvech mládeže.

      Nelze opomenout, že v průběhu celého období členové oddílu a hráči dokázali mimo trénování a soutěžních utkání udržovat a zvelebovat svoje hřiště (výstavba šaten, rozhlasové kabiny a pod.). Navíc byli nuceni zajišťovat finanční prostředky na činnost různými brigádami, sběrem železa, nebo pořádáním zábav. Tato nutnost pokračovala i v dalším období.

 

PRŮBĚH 70.  A  80. LET

      Soutěže našich družstev probíhaly od roku 1966 ve středomoravské oblasti, ale soutěžní rok 1971/1972 byl rokem přechodu z oblastí znovu na krajské zřízení. V našem případě to znamenalo, že jsme se opět utkávali s družstvy z Jižní Moravy a to se střídavými úspěchy, většinou v  krajském přeboru. Období se vyznačovalo prolínáním mladých hráčů (dorostenců) a starších zkušených, avšak postup do vyšší soutěže se jim nikdy nepodařil.

      V roce 1975 došlo k radikální reorganizaci soutěží v československé házené. Nejvyšší soutěží zůstala I. liga mužů

i žen, po jedné pro celou ČSSR a byla trvale přesunuta do hal.       

      Konec 70 let byl v našem oddíle obdobím mnoha protikladů. Zatím co v sezoně 1977/1978 hrálo v soutěži

i „B“ družstvo mužů, naopak dochází k útlumu a později i k ukončení činnosti házené žen.

      Pozitivní událostí bylo vybudování asfaltového hřiště místo původního škvárového, ale na druhé straně se v oddíle  začala projevovat generační krize.

      V soutěži dospělých nadále hrálo družstvo mužů, doplňované dorostem. Letních turnajů „veteránů“ se pravidelně zúčastňovali i zástupci našeho oddílu a nelze opomenout také účast na mezinárodních turnajích v rámci družebního styku s oddíly z bývalé NDR  - BSG Schleife a Aktivist Weisswasser, střídavě v Německu a u nás.

      Naštěstí se výboru oddílu podařilo zabezpečit včas další vývoj a postupně se pod vedením trenérů z řad aktivních

a bývalých hráčů rozběhla výchova mládeže. Pro zajímavost v roce 1985 měl oddíl házené 67 členů, z nichž 45 tvořila mládež do 14 roků a v soutěžích byla přihlášena družstva miniházené, mladších a starších žáků a družstvo mužů.      

       Výsledkem této činnosti byly pozdější, dá se říci největší sportovní úspěchy oddílu.

 

NOVODOBÁ HISTORIE

      Politické události měly vždy rozhodující vliv na sportovní dění ve státě a nejinak tomu bylo i v házené. Nástupem devadesátých let se změnil především způsob zajišťování finančních prostředků na sportovní činnost.

      V té době v oddíle vyrostlo z žáků velmi dobré družstvo dorostenců, kteří se časem probojovali do II. dorostenecké ligy a následně utvořili kádr družstva mužů, kteří v roce 1996 vybojovali rovněž II. ligu. V sezoně 1996/1997 byla domácím prostředím hala SPORTCENTRA

v Prostějově.

      Jedním z mezníků v historii oddílu byla výstavba nové ZŠ a především městské sportovní haly. Ta byla slavnostně otevřena v září 1997 utkáním s tehdejším vicemistrem ČR HCB Karviná a náš oddíl získal nové důstojné prostředí pro svoji činnost. Zajímavostí bylo, že v sezoně 1997/1998 využil pro svá ligová utkání městskou sportovní halu dámský oddíl DHK ZORA Olomouc, neboť jejich sportovní halu zasáhly ničivé povodně.

      Vrcholem 90 let bylo naše jednoleté působení v extralize. V úvodu nového tisíciletí hrálo družstvo mužů I. celostátní ligu, která byla po interlize druhou nejvyšší soutěží. Za jeden z největších sportovních úspěchů nového tisíciletí, lze považovat vítězství v této soutěži  v play off utkání s HC Cement Hranice v dubnu 2003 a postup do INTERLIGY. Tuto nejvyšší házenkářskou soutěž v České republice a na Slovensku jsme hráli dvě sezony a v soutěžním ročníku 2004/2005 jsme obsadili 5. místo mezi kluby  ČR  za družstvy Karviné, Frýdku-Místku, Dukly Praha a Zubří, před družstvy Házená Brno a Cement Hranice.

 

ZÁVĚR

      Snahou tohoto stručného ohlédnutí, je připomenout v  kostce vývoj kostelecké házené.  

Podrobnější historické okamžiky, včetně fotodokumentace, bylo možno vidět na malé výstavě v prostorách sportovní haly, která byla součástí oslav padesátiletého jubilea.

     Poděkování pak patří Všem, kteří se podíleli na bohaté historii kostelecké házené, ať už v roli hráčů, trenérů, rozhodčích, funkcionářů nebo příznivců.

TOPlist